achtergrond

Ruimte in Stilte is een initiatief van Wieger de Leur.
En het gaat om niks meer dan samen met elkaar stil te zijn. Samen zijn. Zijn.
Maar ook om niks minder…
Om te proberen.

Dichter-bij-een-komst

Het doel van Ruimte in Stilte is om de keuze, van alle aanwezigen om fysiek bij elkaar te komen, te ondersteunen. Alle deelnemers hebben al de moeite genomen om aanwezig te zijn op dit precieze moment. Maar het komt voor dat de aandacht ergens anders is – de parkeerproblemen van vanmorgen, de beleidstukken van volgende week, de boodschappen voor vanavond.
Stilte versterkt het besef dat je samen nu hier bent.

Meditatie? Gebed?

Ruimte in Stilte wil de mogelijkheid bieden om op een bepaald moment ergens echt aanwezig te zijn. Het overkomt mij regelmatig dat ik bijna overweldigd raak door het besef ‘ik ben hier’. En het is daarvoor niet per sé nodig dat het stil is – dat kan ook in alle drukte. Of, anders gezegd, in alle drukte kan je opeens ook de stilte vinden. Maar een moment stil maken helpt om daar aan te komen.

We hebben allerlei associaties bij termen als mediteren en bidden. En veel van die associaties helpen mijzelf bij het vinden van verdieping. Maar hier gaat het om niets anders dan het beleven van stilte.

contact