waarom

Waarom zou u een deel van de beperkte tijd van uw bijeenkomst besteden aan stilte? Waarom zou u een deel van het programma vullen met niets? Leeg laten?

Het is niet ongebruikelijk dat mensen die even stil zijn, zich bewust worden van hun eigen aanwezigheid. Stil staan bij aanwezig zijn. Stil zijn kan leiden tot de realisatie ‘ik ben hier’.
Na de stilte kunnen vragen opkomen als ‘waarom ben ik hier?’, ‘met wie ben ik hier?’ en ‘wat doe ik hier?’. En ook antwoorden daarop.

Het kan zo maar gebeuren dat de aandacht van uw deelnemers wordt gericht op de bijeenkomst.
Omdat u een zinvolle bijeenkomst heeft georganiseerd is het voor u waardevol dat uw deelnemers de antwoorden op die vragen zelf realiseren.

contact