Dichter-bij-een-komst

We komen vaak bij elkaar; we praten over allerlei belangrijke zaken – kennis maken, informeren, overtuigen. Belangrijke bijeenkomsten – seminars, congressen, vergaderingen – met volle agenda’s. Veel te doen in beperkte tijd.

Maar wat gebeurt er als we desondanks even ruimte maken? Samen stil zijn is bijzonder.

En daar kan van alles over gezegd en gedacht worden. Maar dat hoeft niet. Je kan het ook gewoon doen.

Waarom?

Waarom zou u een deel van de beperkte tijd van uw bijeenkomst besteden aan stilte? Waarom zou u een deel van het programma vullen met niets? Leeg laten?

Het doel van Ruimte in Stilte is om de keuze, van alle aanwezigen om fysiek bij elkaar te komen, te ondersteunen. Alle deelnemers hebben al de moeite genomen om aanwezig te zijn op dit precieze moment. Maar het komt voor dat de aandacht ergens anders is – de parkeerproblemen van vanmorgen, de beleidstukken van volgende week, de boodschappen voor vanavond. Stilte versterkt het besef dat je samen nu hier bent.

Het is niet ongebruikelijk dat mensen die even stil zijn, zich bewust worden van hun eigen aanwezigheid. Stil staan bij aanwezig zijn. Stil zijn kan leiden tot de realisatie ‘ik ben hier’. Na de stilte kunnen vragen opkomen als ‘waarom ben ik hier?’, ‘met wie ben ik hier?’ en ‘wat doe ik hier?’. En ook antwoorden daarop.

Het kan zo maar gebeuren dat de aandacht van uw deelnemers wordt gericht op de bijeenkomst. Omdat u een zinvolle bijeenkomst heeft georganiseerd is het voor u waardevol dat uw deelnemers de antwoorden op die vragen zelf realiseren.

Meditatie? Gebed?

Ruimte in Stilte wil de mogelijkheid bieden om op een bepaald moment ergens echt aanwezig te zijn. Het overkomt mij regelmatig dat ik bijna overweldigd raak door het besef ‘ik ben hier’. En het is daarvoor niet per sé nodig dat het stil is – dat kan ook in alle drukte. Of, anders gezegd, in alle drukte kan je opeens ook de stilte vinden. Maar een moment stil maken helpt om daar aan te komen.

We hebben allerlei associaties bij termen als mediteren en bidden. En veel van die associaties helpen mijzelf bij het vinden van verdieping. Maar hier gaat het om niets anders dan het beleven van stilte.

contact